Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X005v_025_1 C NH_K_X004r_025_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 5v, nr. 25 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Ysbrant Ogiers z. uten Hoeke.

Een streep door het begin van de tekst. - In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4r, nr. 25 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Ysebrant Ogiers zoon eygendom cum condicione.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item ghegheven ene lettere des woensdaghes na sinte Pouwels daghe in den winter int jaer ons Heren M CCC ende zestiene dat mijn here gheorloefde Ysebrand Ogiers sone uten Hoke te vercopen XVII morghen lands die hi van minen here helt, in dier maniren dat hi mijn here beloeft op al sijn goed binnen desen jare also goed goed up te gheven jof mijns heren moet te hebben jof den derden penning.

Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: IJsbrand Ogiersz. uten Hoeke