Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X005v_026_1 C NH_K_X004r_026_1 NH_K_X004v_026_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 5v, nr. 26 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Willem van Duvenvoirde.

In de marge, door een andere hand: Nota. - In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4r-4v, nr. 26 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Willem van Duvenvoirde.

in de marge, door een andere hand: Nota. - Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 168, ad 1316 februari 18.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen c die desen brief sullen sien jof horen lesend dat wi Willaeme onsen camerlinc, heirenf Philipsg sone van Duvenvordeh, omme menighen trouwen dienst die hi ons dicken ghedaen heeft ende noch doen sal heni ghegheven hebben ende gheven XXV lb. Hollandsj des jaers, den groten Tornoisk voer achte penninghe, welke rente wi bewisen hem elken jaere in tenemene up onse tiende van Haesardwoude in al der selver manieren dat sel meister Willaem Lonfm ende here Pieter van Leyden, wien dat wise ghegheven hadden, jaerlix plaghen tontfanghen, ende dese XXV lb. des jaers zal Willaemn onse camerlinc voers. ende sine nacomelingher houden van ons ende van onsen nacomelinghen te rechten leene; ende ombiden onsen rentemeister van Nordhollando die nu es jof hier na wesen sal, dat hi alle jare late in nemen ende ontfanghen Willaemp onsen camerlinc jof sinen nacomelinghen die voerseide rente, sonder wedersegghen.

Ende omme die meerre versekerreden van der ghiften voers. so hebben wi ghebedenq ende bidden enen eersamighen vader in Gode, Jacob bider gratien van Gode bisscop van Zuden, ende onsen lieven ende ghetrouwen neve den here van Vorner dat si desen brief met ons beseghelen. Ende wi Jacob bider gratie van Godes bisscop van Zuden, commander van sinte Katerinen tote Utrechtt, ende Gherardu here vanv Vornew, borchgrave van Zelandx, hebben bi bevelen ende versoekeney van onsen lieven here her Willaemz grave van Henegouwena', van Hollandb' etc. desen brief met hem bezeghelt met onsen zeghele in kennessen der ghiften voers.

Ghedaen ende ghegheven in Middelburch des zaterdaghes na sinte Matthijsc' daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
hier luden doorgestreept B.
d
etc. in plaats van allen die ... lesen C.
e
Will. C.
f
heir' B; heren C.
g
Phillips C.
h
Duvenvoerde C.
i
hem C.
j
Holl. BC.
k
Torn. B; Tor. C.
l
tussen dat en se een geëxpungeerde letter B.
m
sic B; Louf C.
n
Will. BC.
o
Nordholl. BC.
p
Will. C.
q
vóór de g een geëxpungeerde f B.
r
Voerne C.
s
ghenaden Goeds in plaats van gratie van Gode C.
t
tUtr. in plaats van tote Utrecht C.
u
Gher'd B; Gherar' C.
v
ontbr. C.
w
Voerne C.
x
Zeeland C.
y
de tweede e gecorrigeerd, mogelijk uit u BC.
z
Will. BC.
a'
Heneg. B; Heynn. C.
b'
Holl. C.
c'
Mathijs C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem de kamerling, zoon van heer Filips van Duivenvoorde