Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X006r_028_1 C NH_K_X004v_028_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 6r, nr. 28 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Hannekin Mattenkint.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4v, nr. 28 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hannekin Mattonkint.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi omme dienst wille die Hannekinc Mattenkint, die houder es van desen brieve, ghedaen in onser liever ghesellinnen herberghe der gravinnen ende noch doen sal, hem ghegheven hebben ende gheven alle die husinghe ende dat erve daer die huze op staen dat ons anecomen es van Coppijnd den Backere, also noch min noch meer alst Coppijn die Backere voers. hadde in onsen dorpe ter Haghe, ende omme alsulke erfhure alse ons Coppijn daer of plach jaerlix te ghevene; ende zullen hem husinghe ende erve voers. waren jeghens alle luden.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxdaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren van XVIIe.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Hannikin C.
d
Coppien C.
e
Mo CCCo ende zeventiene C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hannekijn Mattenkind