Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
C NH_K_X004v_029_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH AGH 242 (groot register Noordholland), f. 6r, nr. 29 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Phillipsa van Zanthorst ende Kerstijn zijn wijf.

In de marge, door een andere hand: Nota.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4v, nr. 29 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Phillips van Zanthorst.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaemb grave van Henegouwenc d etc. maken cond allen luden dat wi verlien ende verleend hebben Philipsee van Zanthurst heren Philipssonef al dat leen goed in alder manieren alse sijn vader van ons helt. Vord so hebben wi ghegheven ende gheven met Philipsg hant voers. Karstinen sinen wive, Willaems dochtere ver Bartenh soens, XXXV lb. Hollandsi elkes jaers te rechter lijftochte, in te nemen an een sticke lants leghende ter Waddinghe, ende is XXII morghen luttel meer jof min; ende wat haer daer an ghebreketj dat sal si in nemen uten tiende te Wielienes vene, alse dat si hare volle grote heeft van dien XXXV lb. sjaers voerghenoemdk.

In orkonde desen dinghen stade ende vast te houdene, so hebben wi desen brief beseghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Paeschen int jaer ons Heren M CCC endel zeventienem.

a
Ph's B.
b
Will. BC.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
hier van Holl. C.
e
Phillipse C.
f
Phillips sone C.
g
Phillips C.
h
Barthen C.
i
Holl. BC.
j
breket C.
k
voernoemd C.
l
ontbr. C.
m
de letters ti onleesbaar vanwege een correctie B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Filips van Zandhorst heer Filipsz. en zijn echtgenote Kerstine, dochter van Willem vrouw Baartenz.