Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X006r_030_1 C NH_K_X004v_030_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 6r, nr. 30 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Renant van Moes.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4v, nr. 30 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Reynout van Mars.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb c maken cond allen luden dat wi omme dienst, die ons Renantd van Meese onse knaep ghedaen heeft, hem ghegheven hebben ende gheven tote sinen live XV lb. Hollandsf sjaers, die wi hem alle jare bewisen in tenemen van onsen rentemeister van Noerthollandg, ende ombieden onsen rentemeister van Nordhollandh die nu es iof hier na wesen sal dat hi Renoudi van Meesj alle jare betale also langhe als hi leeft die XV lb. Hollandsk, tote dier tijd dat wine in anderen zekeren steden bewijst hebben.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
hier etc. C.
d
Renaut C.
e
de eerste e mogelijk een o B; Mors C.
f
Holl. BC.
g
Noertholl. B; Northoll. C.
h
Nordholl. B; Northoll. C.
i
Renout C.
j
Mors C.
k
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Reinoud van Mees, knaap