Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X006v_032_1 C NH_K_X004v_032_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 6v, nr. 32 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan uten Waerde.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4v, nr. 32 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan uten Waerde.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Jan uten Waerde gheorloft hebben endec gheorloven alsulc goed als hi van ons hout ende ons van hem an comen mach met allen rechte, dat hi dat op draghe ende sette in Heynrics hant van den Vene, die dat houden sal in sine handen ende ontfanghen die renten toter tijt dat Heynric voers. betalen sal sijns vader scout die hem Jan sculdich es te goeder rekeninghe, ende Heynricd voer hem betaelt heeft ende noch betalen sal, ende van den coste dier op ghedaen is. Vord is onse wille dat so wat dat Heynrice van den Vene ute legghen sal in Jans huus uten Waerde up te houdene van timmeringhen jof in anderen zaken totef Jans orbaer ter goeder rekeninghe, dat Heynricg voernoemd dat goed houden sal in sine handen toter tijt toe dat hi al betaelt sal sijn ter goeder rekeninghe, sonder arghelist; ende hier toe doe wi onse consent ende onsen wille.

In orkonde etc. Ghegheven te Haerlemh op sinte Victoersi dach int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene.

a
Will. B; Wi Will. C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
e gevolgd door een onduidelijk teken C.
d
Heynr. C.
e
Heynr. C.
f
tota C.
g
Heynr. C.
h
Haerl. C.
i
Victors C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan uten Waarde