Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X006v_033_1 C NH_K_X005r_033_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 6v, nr. 33 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnoude vanden Vene eygendom.

Eronder in de marge: Concordatus.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 5r, nr. 33 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Airnt vanden Vene eygendom.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 75.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Arnoud van den Vene orlof ghegheven hebben ende gheven te vercopen te vrien eyghen die VI morghen lands ende die woninghe diere op staet, dat gheleghen es te Scipleidec, dat Arnoud voers. van ons plach houden te lene, welc huus ende land voers. heer Gherardd van Raporst ghecoft hevet jeghens Arnoude van den Vene voernoemde; ende den eyghendom van den huze ende van den lande voers. dien gheven wi heren Gherardef van Raporst.

In orkonde etc. Ghegheven te Haerlaemg op sinte Victoersh dach int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Scipleyde C.
d
Gher'd B; Gher'e C.
e
voers. C.
f
Gher'de BC.
g
Haerl. C.
h
Victors C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van den Veen