Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X009r_043_1 C NH_K_X007v_043_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 9r, nr. 45 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Symon uter Coken.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 7v, nr. 45 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 81.

Vgl. nrs. NH 40-42 en 44-48.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi ziere lettere ghegheven Simona uter Coken enen eyghendoem van vier hond lands int ambocht van Leyderdorp die Jans kindere van Mereburchb van hem te liene plaghen te houden ende si Symon voers. vercoft hebben, legghende binnen desen marken: tusken den lande der vrouwen van Coudekerke in Hasaertwoudc, beyded an die noirtzide ende an die zuytzide; van wilken eyghendom Jans kindere voers. mijns heren ghemoede hebben.

Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na onser Vrouwen dach in september int jaer van neghentiene.

[Dienstaantekening:]

e Per Enghelbertum receptorem Noirthollandief.

a
Symon C.
b
Me'burch C.
c
Haesardwoude C.
d
binnen C.
e
ontbr. C.
f
Noirtholl. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon uter Coken