Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X009v_046_1 C NH_K_X007v_046_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 9v, nr. 48 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Dieric ende Arnoud Jans kinder van Mereburch. – In de linkermarge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 7v, nr. 47 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Gezien de in de voorgaande nrs. NH 40-45 vastgelegde verkoop van grafelijk leengoed in vrij eigen door de kinderen van Jan van Meerburg, alle d.d. 11 september 1319, zullen dezen ter compensatie eigen land aan de graaf hebben opgedragen en dat in leen terug hebben ontvangen. Ook de volgende oorkonde nr. NH 48, waarschijnlijk uitgevaardigd op 13 (of anders op 11) september, hangt met de zaak samen. Een en ander geeft een waarschijnlijke datering van de onderhavige oorkonde tussen de genoemde dagen. Vgl ook nr. HN 47.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dieric ende Arnoud Jans kindre van Mereburcha houden van minen here den grave te liene tien morghen lands half ende half die legghen int ambocht van Leyderdorp, daer Daniel die Witte op wonet, binnen desen marken: der vrouwen land van Coudekerke an die zuitzide, Dieric van der Does an die noirtzide, die Rijn twest ende ende die Venne toest ende; ende en waer des lands voers. en ghiene tien morghen, so soude mijn here nemen sine groete van der kinder land in die Venne.

[Dienstaantekening:]

b Per Enghelbertum receptorem Noyrthollandic.d

a
Me'burch C.
b
ontbr. C.
c
aldus B.
d
Per predictum C.
Oorkonder: Dirk en Arnoud, zoons van Jan van Meerburg
Destinataris: graaf Willem III