Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X010r_052_2 NH_G_X009v_052_1 C NH_K_X008v_052_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 9v-10r, nr. 54 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Willaema den Cuser.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 8v, nr. 53 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Deze tekst staat in het register na het volgende nr. NH 53, maar de juiste volgorde is aangegeven d.m.v. de marginale letters a en b. – Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep B.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 82.

De datering en plaats van uitvaardiging zijn ontleend aan de in het register voorafgaande nrs. NH 50 en 51.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi siere letter ghegheven Willame den Cuser zes morghen lands in rechten eyghendom, die legghen op die oest zide van der poirten van sGraven zandeb ende hieten Vriland, die hem anequamen van Heyne Galen; ende dat land zal legghen in zulken rechte alst hier toe gheleghen hevet.

Gheghevenc die, loco et anno predictis.

[Dienstaantekening:]

d Per Enghelbertum receptorem Noirthollandie.e

a
Will'm B.
b
sGrave sande C.
c
later bovengeschreven door andere hand B; ontbr. C.
d
ontbr. C.
e
Per predictum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem den Cuser