Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X010r_059_1 C NH_K_X009r_059_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 10r, nr. 61 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heemraide van Delflant.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 9r, nr. 59 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 217 (editie van de volledige oorkondetekst, naar twee andere bronnen, evenwel zonder de afsluitende notitie).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here ghegheven bi siere letter den hiemraed van Delf landa bi rade siere goeder luden ende siere trouwer manne dat selve recht dat die hiemraders van Sparendamme hebben ende langhe tijd van ons ende van onsen ouders ghehad hebben.

Ghegheven Tordrecht des donresdaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jaer van neghentiene.

Ende so wilc tijd mijn here wil, so sellen hem dese hiemraders desen brief voerscreven weder gheven.

a
Delfland C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heemraden van Delfland