Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X010v_060_1 C NH_K_X009r_060_1 NH_K_X009v_060_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 10v, nr. 62 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Philipsa van Wassenair.

In de rechtermarge: Philips van Wassenaer. – In de linkermarge: Nota.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 9r-9v, nr. 60 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 230.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc, van Hollandd, van Zeelland ende here van Vrieslande, maken kont allen luden dat Philips van Wassenaer voer ons quam ende voer onsen mannen ende ons opf droeghe alden corentiende ende den smaeltiende te Wassenaer, also groet als hien van ons houd te leene, tote joncvrouwen Goeden behoef zijns wijfs alse tote hare lijftochte, wilken tiende voirs. wi der voernoemder joncfrouwen Goeden verliet hebben ende verlien met desen brieve tote hare rechte lijftocht.

Ghegheven tote Utrecht des vridaghes na sinte Lucien dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentieneg.

[Dienstaantekening:]

h Per dominum Zudensemi, Symonj de Benthemk, Gherardl m Raporst, milites, et Enghelbertum.

a
Ph's B.
b
Wijllaem C.
c
Henegh. B.
d
holl. B.
e
Vriezeland C.
f
met verwijstekentjes verbeterd uit op ons B.
g
van XIXo i.p.v. ons Heren ... neghentiene C.
h
ontbr. C.
i
Zuden. BC.
j
Sy. B; Sij C.
k
Benth. BC.
l
Gh. B; Ghe C.
m
hier de C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Filips van Wassenaar en zijn echtgenote jonkvrouw Goede