Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X011r_064_1 C NH_K_X010r_064_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 11r, nr. 66 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Ysebrand ende sierea sone; eronder, door een andere hand: Vercoft leen ten vryen eyghen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 10r, nr. 65 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Ysbrant Oziers z.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84.

Vgl. nr. NH 94.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kond allen luden dat wi onse neghentiendalf morghen ende drie ende neghentiche roeden lands luttel meer ofte min legghende int ambocht van Rijswijc binnen dese marken, die Hoecwech ant zuyt ende, Hughen Naghels land die wateringhe daert ambocht van der Wateringhef ende van Rijswijcg bischeydet ende Paridaens landh op die westzide, Paridaens land ende die Brede wech opt noirdende, die Oude wateringhei ende des persoenres land op die oestzide, verliend hebben Ysebrande Odsiers sone ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten leene te houdenj, wilc land Ysebrand voirs. ende Jan die Smit ende sine kindere, Ysebrands wijfsk erfnamen voers., ons opghedraghen hebben in rechten eyghen voer die neghentien dalf morghen ende drie ende neghentichl roeden lands die Ysebrand voers. van ons te leene helt, legghende int ambocht van der Wateringhe in der woninghem ten Hoeke, ende wi hem oirlofden in eyghen te vercopen omme der noidwillenn van ziere scout.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven Tordrecht des dinxendaghes op sinte Aechten dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentieneo.

 

Dit land ghaf hem mijn here sint orlofp in eyghen te vercoepene.q

[Dienstaantekening:]

r Per dominum Symonems de Benthent et Enghelbertum

a
ende siere door een andere hand verbeterd in Odsiers B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. B; van Holland ontbr. C.
e
drie ende neghentien C.
f
Weteringhe C.
g
Risewic C.
h
die Wateringhe daert ... Paridaens land door een andere hand boven de regel toegevoegd C.
i
watri'ghe C.
j
te houden in rechten liene i.p.v. in rechten leene te houde C.
k
wijf C.
l
drie ende neghentijen, met correcties in ti C.
m
in der woninghe ontbr. C.
n
noerdwelle C.
o
van neghentienen i.p.v. ons Heren ... neghentiene C.
p
volgorde: oirlof sint C.
q
deze notitie door een andere hand toegevoegd BC.
r
ontbr. C.
s
Sij C.
t
Bent. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: IJsbrand Ogiersz.