Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_K_X013bis-r_073_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 243 (klein register Noordholland), f. [13bis]r, nr. [073a] (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar verloren voorbeeld).

Deze (ongenummerde) tekst is niet ingeschreven in het register, maar opgetekend op een ongefolieerd los blaadje perkament dat is ingestoken tussen f. 13 en 14.

Onderstaande tekst is door hand 3D in één trek geschreven, waarschijnlijk op basis van een eerdere lijst waarop de posten kort na de door de graaf verleende toestemmingen waren genoteerd. Die rechtshandelingen staan merendeels ook afzonderlijk opgetekend in het register Noordholland: zie nrs. NH 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 25 (alle van januari-februari 1317), alsmede nrs. NH 33 (10 oktober 1317) en 51 (13 september 1319). Het oorspronkelijke lijstje zal derhalve wel in januari-februari 1317 zijn aangelegd, en later zijn uitgebreid met de laatste twee aantekeningen: een in oktober van dat jaar en de ander kort na 13 september 1319.

Deze tekst ontbreekt in het grote duplicaatregister AGH 242.

In Northollanda int jair van XVIIb.

c Dit land was mijns sheren eyghen ende der lude lien, ende hevet den luden gheoirloft in eyghen te vercoepen. Int eerste:

Jan Loeve XXVI roeden lands ligghende te Voirburch.

Item Jan van Voirburch gheoirloft zeven morghen lands te vercopen in Tedingher broec.

Item Jan den Zeelander gheoirloft III morghen lands te vercoepen.

Item Diederic van Zwieten gheoirloft V morghen te vercoepen bi Roedenburch.d

Item den selven gheoirloft III morghen lands te vercoepen bi Roedenburch.

Item Wiggher Clays sone te vercoepene gheoirloft IIII morghen lands ligghende tote Wassenair.

Item Jan van den Rine van Coudekerc gheoirloft IX morghen lands te vercoepen ligghende te Coudekerc.

Item gheorloft mijn here Ysebrant Ogiers sone uten Hoeke XVII morghen lands te vercoepen, ende die soude hi elwair bewisen, jof den derden penninc gheven.

Item hevet mijn here gheorloft Arnouden van Vene te vercoepen VI morghen lands ende een huus te vryen eyghen in Sciplede.e

Item gaf mijn here Symon Dierix sone van der Burch ten rechten leene V morghen inde II hont lands te Risewic; unde Inghelbertus satisfaceret domino anno XIXo.

a
Northoll. B.
b
er stond eerst XVI, waarachter in tweede instantie nog een I is geschreven B.
c
in de marge vóór de initiaal een aanvangsteken B.
d
in de marge weder bewiset, met een accolade verbonden met dit item en het volgende B.
e
in de marge: int jaer XVII B.