Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X013v_074_1 C NH_K_X014r_074_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 13v, nr. 75 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de linkermarge een kruis. – In de rechtermarge: Van Ysebrande den Coepman a eygen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 14r, nr. 73b (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Het nummer 73b is van de moderne hand die de teksten heeft genumnmerd; deze tekst was door hem blijkbaar eerst overgeslagen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi die drie morghen lans die gheleghen sien tote Rijswijc tusken heren Dirx Baertoudsd kinderen land ende Machtelse van der Brake ende horen zusterens, die Andries van der Burch van ons te leene helt, gheven ende ghegheven hebben tote enen vrien eyghendom Ysebrande denf Coepmanne.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heren M CCC ende twintich des manendaghes na onser Vrouwen dach te midde oest.

Ende desen brief hevet Enghebrecht ende zellen houden ter tijd toe dat g Andries mijn here also groet goed op ghedraghen hevet.

[Dienstaantekening:]

h Per Enghelbertumi receptorem Noirdhollandie.

a
het volgende aangevuld door de 15e-eeuwse hand die de opschriften schreef B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Bartouds C.
e
Machtelts C.
f
ontbr. C.
g
hier hi, doorgestreept B; hi C.
h
ontbr. C.
i
Enghelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: IJsbrand de Koopman