Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X014v_081_1 C NH_K_X015r_081_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 14v, nr. 82 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Willaem Alebrechts sone.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 15r, nr. 80 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 80. Zie ook de oorkonde gegeven te Haarlem op 28 september 1320, uitg. Van Mieris, ChHZ II, p. 240, van gelijke strekking en in vrijwel dezelfde bewoordingen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. allen onsen baeliuwen, ambochts heren, scouten ende rechters van onser gravescip van Hollandc saluyt. Wi ombieden u allen ende elken besonder, es dat Willaem Aelbrechts sone die houder es van desen brieve op draghen wille der abbedissen van Reynsburch jof haren ghewaerden bode van sinen eygheliken goide, waer dat gheleghen es binnen onsen lande, dat ghi daer over siet; ende des en laet niet.

Ghegheven in den Haghe des donresdaghes voer sinte Bartholomeusd daghe int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

e Per episcopum Zudensemf, Symonemg de Benthemh, Gherardi de Raporst et Enghelbertum.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
Holl. BC.
d
Bartelomeus C.
e
ontbr. C.
f
Zuden. BC.
g
Sy BC.
h
Bent. BC.
i
Gh. B; Ghe C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Albrechtsz.