Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X014v_083_1 NH_G_X015r_083_2 C NH_K_X015v_083_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 14v-15r, nr. 84 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Noertick.

In de rechtermarge: Van den goiden luden van Nortich.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 15v, nr. 82 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 240.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. ende wi Jan van Heneghouwen, here van Byaumond, maken kont allen luden dat wi over een ghedraghen sien bi onsen Rade ende willen dat alle die vrie luden ende dienst luden in den ambocht van Noirtich malc met anderen ghemeenlike ghelden zullen pont pont ghelike onse scot ende onse herevaerd, ende ombieden ende bevelen narenstelike den ghene dier pander es dat hi dat in pande ende uyt reke in der manieren dat voerseyd es; ende so wie hem hierin wederstonde, dat souden wi houden an sijn lijf ende an sijn goid.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zegheled. Ghegheven te Haerlaeme des manendaghes na sinte Jans daghe te uytghaende oeste int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

f Per dominum Zudensemg, Symonemh de Benthemi, Gherardj dek Raporstl, Willaemm Baertenn f. et Enghelbertumo.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
e
Her'em C.
f
ontbr. C.
g
Zuden. BC.
h
Sy. B; Sy C.
i
Benth. B; Bent. C.
j
Gh. B; Ghe C.
k
ontbr. C.
l
Raph. C.
m
Will. BC.
n
B'ten BC.
o
Enghelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III en Jan van Henegouwen, heer van Beaumont
Destinataris: de vrije lieden en de dienstlieden in het ambacht van Noordwijk