Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X015r_084_1 C NH_K_X015v_084_1 NH_K_X016r_084_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 15r, nr. 85 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Hughen luden van Nortich die wonen in den Houte.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 15v-16r, nr. 83 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi bi onsen ghemenen Rade over een ghedraghen sien dat alle die vrieluded ende die dienstlude wonende in Hughen ambocht van Noirtiche in den Houte malc met andre ghemenelike ghelden zullen onse scot ende onse herevaerd pond pond ghelike, ende ombieden den ghenen die aldaer pander es van onsen weghen dat hi in pande ende uyt doe reken alset voerscreven es; ende so wie hem hier in weder stonde, dat zouden wi houden an sijn lijf ende an sijn goed.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelef. Ghegheven te Haerlaem des dinxendaghes na sinte Jans daghe te uyt ghaende oeste int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

g Per dominum Zudensemh, Symonemi de Benthemj, Gherardk del Raphorstm, Willaemn f. Baerteo et Enghelbertump.

a
Will. C.
b
Heneg. B; Henegh. C.
c
Holl. BC.
d
vrielide C.
e
Nortich C.
f
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
g
ontbr. C.
h
Zuden. BC.
i
Sy. B; Sy C.
j
Benth. B; Bent. C.
k
Ghe BC.
l
ontbr. C.
m
Raph. B; Raporst C.
n
Will. BC.
o
B'te BC.
p
Enghelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de vrije lieden en de dienstlieden woonachtig in het ambacht van Hugo van Noordwijk in de Hout