Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X015r_085_1 C NH_K_X016r_085_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 15r, nr. 86 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Janne van der Watringhe.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 16r, nr. 84 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Jan van Wateringe beroerende Elsgeest ende Warmonde.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hanon., p. 89.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi Janne van der Wateringhe gheset hebben in alden eygheliken goide dat haer Jan van der Wateringhed sijn vader in bestarf ende liet ver Marien sinen wive, ende in den goede tote Elsgheest ende te Warmonde dat Dieric van den Wale cofte tyeghens heren Jacob van Lichtenborghe hem ende sinen bodene vrielike te ghebruken, behouden den bisscop van Zuden ende Willaemf veren Barten sone alsulke renten alse siere in sculdich sien te nemen met open brieve diere si of hebben, ende behouden anderen brieve diere wi af ghegheven hebben in deser manieren dat ons Jan van der Wateringhe ontheffen ende quiten zal van twintich pond Hollandsg sjaers zonder onse scade yeghens Baertoudh van Haspendelf, die wi hem van Jans weghen voerseyd beloeft hebben alse van sijns wijfs medeghave; ende heeft yemand op dit goid yet te segghene, dien willen wi dat men doe trechti van onsen lande ende alle dinc voerscreven, sonder arghenlist.

Ghegheven tote Dordrechtj op des heylich Cruys dach in septembrek int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

l Per dominum Zudensemm, Symonemn de Benthemo, Gherardp Raporstq, Willaemr camerlinc et Enghelbertums.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
van Holland ontbr. C.
d
Wateringhēn C.
e
lees beiden; bede C.
f
Will. C.
g
Holl. BC.
h
Bartoud C.
i
verbeterd uit doen recht C.
j
Dordr. C.
k
correctie in te B; sepemb. C.
l
ontbr. C.
m
Zuden. BC.
n
Sy. B; Sy C.
o
Benth. B; Bent. C.
p
Gh. B; Ghe C.
q
Raph. C.
r
Will. BC.
s
Enghelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Wateringe, zoon van heer Jan van der Wateringe