Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X015r_086_1 C NH_K_X016r_086_1 NH_K_X016v_086_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 15r, nr. 87 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Haesbroeck.

In de rechtermarge: Van Gheret den Gale. – In de linkermarge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 16r-16v, nr. 85 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Geraerd Gale.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hanon., p. 88.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc.d maken kont ende kenlic allen den ghenen die dese letter sien zullen jof horen lesen dat Gherete Galef ons opdroech tote enen vrien eyghen de woninghe tote Haesbroekeg met aldien lande dat gheleghen es tusken den Rughenbroekeh ende Willaem Machtelde soens lande ende tusken der wateringhe in der Clinghen; ende omme dat Gherijti voers. ons dat op droech van sinen eygheliken goede, so hebben wi Gheridej voerseyd dit voerscreven goid verliet van ons te leene te houden in deser manieren: dat dat goed niet versterven en zal binnen achter zuster kinde, wijf of man, ende dat goet te verheerewaden den ghenen die daer lienvolgher of es met enen sparwaer.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade houden willen ende ombrekelike, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven te Haerlaemk des zaterdaghes na sinte Jans daghe Baptijst als hi onthoefd ward inl jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

m Per Enghelbertum receptorem Noirdhollandien.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
ontbr. C.
e
Gher. C.
f
Ghale C.
g
Haesbroke C.
h
Rughen broke C.
i
Gher. C.
j
Gher'de C.
k
Herlaem C.
l
int C.
m
ontbr. C.
n
Noirdholl. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Gale