Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X016v_094_1 C NH_K_X018r_094_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 16v, nr. 95 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Ysebra[nde] Odsiers [so]ne uten Hoek[e]a.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 18r, nr. 93 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Vgl. nr. NH 94.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kont allen luden dat wi Ysebrande Odsiers sone uten Hoeke gheoirloft hebben onse neghentiendalf morghen ende drie ende neghentich roeden lands luttel meer ofte mijn, legghende int ambocht van Rijswijce binnen desen marken: die Hoecwech ant zuydende; Hughen Naghels land, die wateringhe daerd ambocht van Wateringhe ende van Rijswijcf bi sceydet ende Paridaensg land op die weestzide; Paridaens land ende die Brede wech opt noirdende; die Oude wateringhe ende des persoenres land op die oistzide, te vercopen te vrien eyghen, wilc land voerscreven Ysebrandh voerseyd ende Jan de Smeti ende sine kindere, Ysebrands wijfs erfnamen voers., ons op ghedraghen hebben in rechten eyghen voer die neghentiendalf morghen ende drie ende neghentich roeden lands luttel min jof meerj die Ysebrand voers. van ons te leene plach te houden, legghende int ambocht van der Wateringhe in der woninghe ten Hoeke, ende wi hem oirloefden in eyghen te vercopen om der noyt van siere scout of te legghen; ende dese neghentiendalfk morghen ende drie ende neghentich roeden lands voers. hadde wi Ysebrande alenel verlied ende verleend, want hi die ander neghentiendalf morghen ende drie ende neghentich roeden landsm in der woninghe ten Hoeke aliene van ons te houden plach, ende wine hebber Janne den Smit noch sinen kinderen niet of bekennet. Ende so wie dese voerseyde neghentiendalfn morghen ende drie ende neghentich roeden lands tyeghens Ysebrande voers. in eyghene copet, dien gheloven wise te waren alsmen een recht eyghen sculdich es te waren.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Dordrecht des dinxendaghes voer sinte Lambrechts dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

o Per dominum Symonemp de Bentenq, Jan vanr Polanens, Willaemt camerlinc et Enghelbertum.

a
enkele letters onleesbaar vanwege slijtage B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. BC.
e
Rijswic C.
f
Rijswic C.
g
Paridens C.
h
Ysebrant, boven de regel toegevoegd door een andere hand, die meer correcties in de tekst aanbracht C.
i
Smit C.
j
volgorde: meer of mijn C.
k
XVIII½ C.
l
allene C.
m
de passage voirs. hadden wi ... roeden lands tussen de regels herhaald (blijkbaar in de veronderstelling dat deze overgeslagen was) en vervolgens weer doorgestreept C.
n
XVIII½ C.
o
ontbr. C.
p
Sy C.
q
Bent. C.
r
de C.
s
Pollanen C.
t
Will'm B; Will. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: IJsbrand Ogiersz. uten Hoeke