Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X017v_101_1 C NH_K_X020r_101_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 17v, nr. 103 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heer Arnoudt van Groeneveld.

In de rechtermarge: Van heren Arnoude van Gro[e]nen velde Ri[dder].a – In de linkermarge, door andere hand: Nota.  In de linkermarge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 20r, nr. 100 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hanon., p. 95.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kond allen luden dat die zestien morghen lands legghende op die Harnesse bi der Woutkerke die Jacob Lyene sone nu in huerwer hevet, ende die zeventien morghen lands die legghen in den Cadike die Jan van Kleestf nu in huerwaer hevet, ende die haer Dieric die borchgrave van Leyden, onse ridder, van ons te leene houd, ende hi voird haren Arnoude van Groenenveldeg ridder ghegheven hevet met sinen brieven van hem in liene te houden binnen achterzusterkinde niet te verstorven, dat wi omme dienst die haer Arnoudh van Groenenveldei voerseyd ende sine vriende ons dicke ghedaen hebben, te gratien doen: waer dat zake dat die borchgrave voerseyd storve sonder wittachtighen sone ende tland voerscreven an ons quame, dat haer Arnoud voerseyt ende sine nacomelinghen die recht lien volgher waren dit land voerscreven van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene houden soude.

In orkonde desen brievej etc. Ghegheven tote Dordrecht op meyen avend int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

k Per dominos Zudenseml, Symonm de Benthemn, Gherardo Raporst, milites, Jan van Polanen et Enghelbertump

a
enkele letters verdwenen in de vouw B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. C.
e
Lien C.
f
Leest met voor de l een geradeerde c C.
g
Gronevelde C.
h
Arnoud C.
i
Groenevelde C.
j
desen brieve ontbr. C.
k
ontbr. C.
l
Zuden. BC.
m
Sy. B; Sy C.
n
Benth., de t onduidelijk B; Bent. C.
o
Ghe. B; Ghe C.
p
Enghelb'tum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud van Groeneveld, ridder