Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X017v_102_1 NH_G_X018r_102_2 C NH_K_X020r_102_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 17v-18r, nr. 104 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de linkermarge een kruis. – In de rechtermarge: Van Dierike van Zueten.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 20r, nr. 101 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hanon., p. 95.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi oirlof ghegheven hebben ende gheven Dierike van Zuetend, onsen knape, te vercopene in rechten eyghen Hanne Bregghen ende Pietre Cokenaetsen, poirters te Leyden, zevendalf morghen lands die hi van ons in rechten leene helt, legghende binnen desen marken: die wateringhe van Roedenburch op die noirdzide, Gherijt Sconebroecs kinder op die zuytzide, haer Philips kinder van Santhorste op die weestzide ende die Rijndijcf op die oestzide, van wilken lande voerscreven wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Hanne ende Pietreg voerscreven enen rechten eyghendom; ende gheloven hem dien te waren.

Ghegheven tote Dordrechth des woensdaghes na sinte Marchus dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

Istam literam habet prescriptami Enghelbertusj receptor Noirdhollandiek, et non dabit Theoderico l de Zuetenm prescripto antequam ipse reddiderit domino commiti ita bonam terram in hereditate, vel reddet domino commiti litteram istam prescriptam.

[Dienstaantekening:]

n Per dominum comitem.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
Sueten C.
e
Zanthorst C.
f
Rijndic C.
g
Piet' C.
h
Dordrech C.
i
prescriptam habet i.p.v. habet precriptam C.
j
Enghelbartus C.
k
Nordhollandie C.
l
hier, bij de overgang naar een nieuwe bladzijde, Theoderico herhaald B.
m
Sueten C.
n
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zwieten, knaap