Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018r_104_1 C NH_K_X020v_104_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18r, nr. 106 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

Een streep door het begin van de tekst. – In de rechtermarge: Van Clysea den Hard.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 20v, nr. 103 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 257.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kont allen luden dat wi stade ende vaste houden alsulke coep alse Jan van Rosenburch, onse baeliu van Delfland ende van Scyelande, vercoft hevet van onsen weghen Claysef den Hard van half der quaderg hoeve die gheleghen es in den Vrienban met sulken rechte ende sulker renten daer of te ghevene ende sulken dijc te houdene alser Willame van den Woude ende Post of plaghen te gheven ende te houdene, van wes erfnamen dit voerseyde land ons ane quam in den zuaren jaren met rechte ende met vonnesseh vore diken, voer dammen, voer sluysghelde, weghinghe, wateringhe ende voer alrehande onghelt, daer dit voerseyde land onwillic voir bleef legghende ende niemand niet voer en dede noch doen en wilde.

Ghegheven totei Dordrechtj op den meyen dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

k Per dominum Zudenseml, Symonm de Bentenn et alios.

a
verbeterd, door 15e-eeuwse hand: Claise
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. C.
e
in ye gecorrigeerd B; Scieland, de i gecorrigeerd C.
f
Claise C.
g
vlekkerig, maar er lijkt niet te zijn gecorrigeerd B; water C.
h
fonnessen met de laatste letter geradeerd C.
i
te C.
j
Dordr. BC.
k
ontbr. C.
l
Zuden. BC.
m
Sy. B; Sy C.
n
Benten met afkortingsteken boven de eind-n C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas den Hard