Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018r_105_1 C NH_K_X021r_105_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18r, nr. 107 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Enghebrechte van Voerscoten.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 21r, nr. 104 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Holland etc. maken kont allen luden dat wi Enghebrechte onsen rentemeester van Noirthollandc, omme menighen trouwen dienste die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal, ghegheven hebben dertich pond Hollandsd syaers tote sinen live legghende in Berkel ende in Roderise, die ons ane ghecomen sien alse van veren Lisen van Roderise tien pond, van Florens van dere Doertoghef tien pond ende van sMoelnaersg wedewe tien pond.

In oirkonde desen brieveh etc. Ghegheven tote Dordrechti des donresdaghes voer sinte Laurens daghe int jaer ons Heren M CCC eenj ende twintich.

[Dienstaantekening:]

k Per dominum Zudenseml, abbatem de Middelburchm, Symonn de Benteno et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Noirtholl. B; Nordholl. C.
d
Holl. BC.
e
ontbr. C.
f
Dortoghe C.
g
Smoel | naerds C.
h
desen brieve ontbr. C.
i
Dordr. BC.
j
bovengeschreven C.
k
ontbr. C.
l
Zuden. BC.
m
Midd. BC.
n
Sy. B; Sy C.
o
Bent. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Engebrecht van Voorschoten, rentmeester van Noordholland