Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018r_106_1 NH_G_X018v_106_2 C NH_K_X021r_106_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18r-18v, nr. 108 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Willame Aelbrechts sone van Ockenberghe.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 21r, nr. 105 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 98.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen luden dat wi bi Enghebrechte onsen rentemeester van Noyrthollandd vercoft hebben Willamee Aelbrechts sone van Ockenberghe die helfte van achtien morghen lands die Caelwaerdsf wareng, van ons te hebben in alsulker erfhure alse der poirte erfhure van Delf gheleghen es, item die helfte van viertien hont lands die gheleghen sien in Popswoude ende die helfte van derdalf morghen lands legghende in Delfghawechh, omme twie ende tachtich pond Hollandsi die hi Enghebrechte voers. tote onser behoef betaelt hevet.

In orkonde desen brievej etc. Ghegheven tote Dordrechtk des woensdaghes na sinte Baven dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
Noirholl. C.
e
Willaem C.
f
r onzeker C.
g
ware met door een andere hand een afkortingsstreep boven dee B.
h
Delf ghawech C.
i
Holl. BC.
j
desen brieve ontbr. C.
k
Dordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Albrechtsz. van Okkenburg