Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018v_107_1 C NH_K_X021r_107_1 NH_K_X021v_107_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18v, nr. 109 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de linkermarge een kruis. – In de rechtermarge: Van Ghizebrecht Stoep van Alfen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 21r-21v, nr. 107 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

De tekst is in de marge gemarkeerd met de letter a, ten teken dat het voorafgaande nr. 106, gemarkeerd b, na dit nr. 107 hoort te komen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen luden dat voer ons quam Ghizebrechtd Stoep van Alfen ende maecte met onser hand Aleydene sinen wive tote hore lijftochte die neghen morghen lands die hi van ons houtf teg rechten leene die legghen in den Gheer int ambocht van Alfen, wilke lijftocht voernoemd wi Alydenh sinen wive voers. verleend hebben ende verleenen na zede ende woente van i onsen lande.

In orkonde desen brievej. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes voer sinte Luchask dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
van Holland ontbr. C.
d
Ghysebrecht C.
e
Aleiden C.
f
hevet C.
g
in C.
h
Aleiden C.
i
hier van herhaald C.
j
etc. i.p.v. desen brieve C.
k
a door een andere, contemporaine hand verbeterd uit u B; Luchus C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Stoep van Alphen en zijn echtgenote Aleid