Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018v_108_1 C NH_K_X021r_108_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18v, nr. 110 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de linkermarge een kruis. – In de rechtermarge: Van Dieric van der Does.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 21r, nr. 106 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

De tekst is in de marge gemarkeerd met de letter b, ten teken dat het volgende nr. 107, gemarkeerd a, vóór dit nr. 106 hoort te komen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen luden dat Dieric van der Does die woninghe ende dat land dat Melijs kindere in huerwaer hebben, legghende in Leyderdorpe, ende die venne legghende op die Does wateringhe, die hi al van ons in leene houd, hevet ghemaect bi onsen wille Clementien sinen wive te lijftochte, wilke lijftochte wi haer daer of verlien; ende zullense daer in waren.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zegheled. Ghegheven in die Haghe vridaghes voer sinte Lucuse dach int jaer ons heren M CCC een ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
van Holland ontbr. C.
d
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
e
Luchus C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van der Does en zijn echtgenote Clementia