Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018v_110_1 NH_G_X019r_110_2 C NH_K_X021v_110_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18v-19r, nr. 112 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

Rechts in de marge: Van joncfrouwen Aleyden mijns heren nichte, nonne van sConinx veld.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 21v, nr. 109 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Zowel aan het begin als aan het eind van de tekst in de marge een horizontaal streepje (aan het eind langer).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 260.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen luden dat wi joncfrouwen Aleydend onser nichten, nonne van sConincs velde, ons liefs oems dochter sheren Ghien wilen was bisscop van Utrecht, daer God die ziele of hebben moet, ghegheven hebben ende gheven tote hore noyttruftf ende behoeft vierg pond Hollandsh syaers also langhe als si levet, die wilke rentei voers. wi hoir bewisen jaerlix tontfanghen tote sinte Martijns daghe in den winterj an onsen rentemeyster van Noirthollandk die nu es of hier na wesenl sal; ende ombieden onsen rentemeyster van Noirthollandm die nu es of hier na wesenn sal dat hi sonder ander ghebod ende brieve van ons te hebbene alle jare betale ten daghe voerscreven die vier pond Hollandso voernoemd joncfrouwen Aleydenp voers. jof horen ghewaerden bode, also langhe als si levet; ende alse onser nichten ghebreketq, so comtr weder dese renten voerscreven an ons.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Dyonisius dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
Aleiden C.
e
sConincs velt C.
f
noytturft C.
g
vi door andere hand verbeterd uit iets anders, mogelijk uit v B; IIII C.
h
Holl. BC.
i
tussen e en n nog een (geradeerde?) stok B.
j
11 november
k
Noirtholl. B; Noirdholl. C.
l
comen C.
m
Noirdholl. C.
n
comen C.
o
Holl. BC.
p
Aleiden C.
q
t door andere hand verbeterd uit n B.
r
coent C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aleid, dochter van wijlen bisschop Gwijde van Utrecht, non in Koningsveld