Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X019r_111_1 C NH_K_X021v_111_1 NH_K_X022r_111_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 19r, nr. 113 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

Een streep door het begin van de tekst. – In de rechtermarge: De domino Werenboldoa ende de domino Florentio. – In de rechtermarge een aantekening door Filips van Leiden, werkzaam in de grafelijke kanselarij tussen ca. 1350 en 1357, die ook in de tekst enkele correcties en overschrijvingen aanbracht: Et in V subsequente quarterno, ultra medium, invenies de ista ecclesia de Warmonde.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 21v-22r, nr. 110 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 260.

In de marginale notitie in B wordt verwezen naar nr. NH 401, in het register genoteerd op f. 61r, inderdaad voorbij het midden van het zevende katern, zijnde het vijfde dat volgt na het tweede waarin zich f. 19 bevindt.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Reverendo in Christo patri ac domino, fideli nostro domino Jacobo Dei gratia episcopo Zudensib, Wilhelmusc comes Haynnonied, Hollandie, Zeelandiee dominusquef Frisie, salutem in Domino. Cum discreti viri dominus Werenboldusg, curatus ecclesie de Warmondeh, ex parte una, et dominus Florentius curatus ecclesie de Oudkerspellei, Traiectensisj dyocesis, ex partek altera, adinvicem de beneficiis eorum predictis permutare intendantl, et collacio ecclesie predicte de Warmonde ratione iurism patronatus ad nos pertinere dinoscatur, nos de vestran circonspectioneo et discretione confidentes recipiendi resignationem dicte ecclesie de Warmonde a domino Werenboldop predicto eandemque causa permutationis ut predictum est conferendi nomine nostroq domino Florentio prescripto, adhibitisr ad hoc solemnitatibus consuetis et debitis, vobiss auctoritate nostra plenam hact viteu concedimusv potestatem.

In cuius rei testimonium etc. Datum in Hagha die lune post Dyonisi anno Domini Mo CoCoCo XXIo.

[Dienstaantekening:]

w Per dominum episcopumx Zudensemy et magistrumz Iohannem de Florentiaa'

a
We'nboldo B.
b
Zuden. BC.
c
Will's C.
d
Hannonie C.
e
Zelandie C.
f
ac dominus C.
g
We'nboldus BC.
h
m mogelijk verbeterd uit iets anders B.
i
Outkerspelle C.
j
Traiectn. BC.
k
de streep door de schacht van de p door een latere hand overgetrokken, mogelijk ter correctie B.
l
eind-t uit d B.
m
iu verbeterd uit iets anders (mogelijk uit vi), waarbij de u onduidelijk is, en een derde stok mogelijk geëxpungeerd B; ratione viris met daarna een j tussen beide woorden geschreven C.
n
v door de latere hand deels overgetrokken, maar lijkt er ook in eerste instantie al gestaan te hebben B.
o
circumspectione C.
p
We'nboldo B; We'nboude C.
q
nostre C.
r
de tweede i verbeterd uit e B; adhibetis C.
s
o en b deels overgetrokken door de latere hand B.
t
h in tweede instantie bovengeschreven B.
u
vice C.
v
de twee letters voor de d onduidelijk, waarbij de eerste is verdwenen in een gat in het perkament, vermoedelijk ontstaan vanwege radering B.
w
ontbr. C.
x
ontbr. C.
y
Zuden. BC.
z
de uitgang van het afgekorte woord onduidelijk, blijkbaar eindigend op o B.
a'
Floren. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob bisschop van Zuden