Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X019r_112_1 C NH_K_X022r_112_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 19r, nr. 114 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem van Oudtshoirn.

In de rechtermarge: Van heren Dierike van Outshoirne. – In de rechtermarge een kruis. – In de linkermarge, door andere, contemporaine hand: Nota. – In de rechtermarge, door nog een andere hand (midden 14e eeuw): Versterven an minen here; post hadt haer Aernt van Ystelsteina.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 22r, nr. 111 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Roerende Outshoerne.

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 264.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc, van Hollandd etc. maken kont allen luden dat haer Dieric van Outshorne, onse trouwe ridder, ons op ghedraghen hevet voer onsen manne sijn ambocht van Outshornee ende van Arlendervenef, dat hi van ons helt te leene metter scoteg ende metter buttingheh tote Willaemsi behoeft van Outshornej sijns soens, wilke ambochte met scote ende met buttinghek voers. wi verliet hebben ende verlien Willame van Outshorne voers. van ons te houden te lene in deser manieren: waer dat hi storve sonder wittachtighen sone, so soud weder ane comen op heren Dierikel voers. sinen vader; waer oec dat sijn vader storve eer hi, so soud comen op Dieric sinen broder, ende die soud van ons houden te rechten leene; ende storve Willame ende hi wittachtighe sone liete, die soud al van ons houden te rechten leene.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Aelbrechts berghem des dinxendaghes na sinte Lucusn dacht int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

o Per dominum episcopum Zudensemp et per commune consilium domini comitis.

a
Yselst. B.
b
Will. C.
c
Heneg. C.
d
Holl. B.
e
Outhorne C.
f
Arlender vene C.
g
soete C.
h
buttinghen C.
i
Willaem C.
j
Outhorne C.
k
buttinghen C.
l
Dieric C.
m
b'ghe BC.
n
Luchus, de h in tweede instantie tussengeschreven C.
o
ontbr. C.
p
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn