Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X019r_113_1 C NH_K_X022r_113_1 NH_K_X022v_113_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 19r, nr. 115 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Symon Dierix sone ende van Janne van der Made. – Voor het begin van de tekst een dubbelkruisje. – In de linkermarge, door andere, contemporaine hand: Nota.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 22r-22v, nr. 112 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hanon., p. 99.

Vgl. nr. NH 129.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb, van Hollandc etc. maken kont etc. dat wi ghewaren ende gheven Symon Dierix sone ende Janne van der Made twie ende twintich morghen landd vri tote horen eyghen, gheleghene intf ambocht van Schieg in Claerbouds sate, die si coften omme elf pond Hollandsh, die si al betaelt hebben, wilc land ons ane quam bi vonnesse der welgheboerne hiemradre van Schie landi voer menigherhande ongheld datter onse baeliu ende onse scoute voer uyt leyden; ende van den voerseyden elf ponden ghenghen viertich scellinghe voer tonghelt, so bliefs neghen pond, daer ons Jan van Rosenburch ende Enghebrecht onse renthemeystersj, die hem tvoernoemde land vercoften van onsen weghen, ghoede rekeninghe of doen zullen. Ende ghewaren Simonk ende Janne voerscreven tieghenl elken man dit voerghenoemde land, jof den ghenen diem sijt vercopen.

Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na sinte Victoersn daghe int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

o Per Iohannem de Rosenburch et Enghelbertum.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heneg. C.
c
van Holland ontbr. C.
d
lands C.
e
legghende C.
f
in C.
g
Scie C.
h
Holl. BC.
i
Schieland, de twee delen verbonden door een horizontale streep C.
j
rentemeyster C.
k
Symon C.
l
van het voorafgaande woord gescheiden met een verticale streep, en de tweede letter j verbeterd uit iets anders B; ie op rasuur C.
m
dien C.
n
Wictoers C.
o
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Dirksz. en Jan van der Made, baljuw respectievelijk schout (van Schieland)