Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X019r_114_1 NH_G_X019v_114_2 C NH_K_X022v_114_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 19r-19v, nr. 116-117 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van Henrike van Ockenbergha. – In de linkermarge, door andere hand: Vercoft leen.

Degene die de teksten nummerde, heeft bij vergissing deze tekst twee nummers gegeven: onderaan f. 19r het nr. CXVI en bovenaan f. 19v nr. CXVII.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 22v, nr. 113 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kont allen luden dat wi ghewaren ende gheven Henrikee van Ockenberghef dertien morghen lands tsinen rechten eyghen yegheng elken manne, gheleghen op Schie veneh in Gheldenax zate, die dese voerseyde Heynric cofte tyeghens Janne van Rosenburchi onsen baeliu ommej zevendalfk pond Hollandsl, die hi al betaelt hevet, ende van die zevendalfm ponden ghinghen tonghelde tien scellinghe, so bliefs zes pond daer ons Jan voers. goede rekeninghe of doen sal; wilc land voers. ons vri ane quam bi vonnesse der welgheborenre hiemradre van Schie landn alse van menigherhande onghelt datter onse baeliu ende onse rechteren voer uyt gheleyt hadden, ende voer boeten dier ons ane verschenen.

Ghegheven te Leyden des woensdaghes na sinte Lucaso dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemp de Rosenburchq

a
Ockenb'gh B.
b
Will. C.
c
Heng. B; Heneg. C.
d
Holl. B.
e
Heynrike C.
f
Hockenb'ghe C.
g
tieghens C.
h
Scie vene, de v door radering van de eerste haal verbeterd uit w C.
i
Rosenbuch C.
j
ō, waarna twee of drie geradeerde letters C.
k
VI½ C.
l
Holl. BC.
m
VI½ C.
n
Scie land C.
o
Luchus C.
p
Io. B.
q
Rosenb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Okkenburg