Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X019v_117_1 NH_G_X020r_117_2 C NH_K_X023r_117_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 19v-20r, nr. 120 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.

In de rechtermarge: Van heren Jacob van Moerdrecht. – In de linkermarge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 23r, nr. 116 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 266.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 116.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc.d maken kont allen luden dat wi heren Jacob van Moerdrechte ridder, onsen trouwen man, omme menighen trouwen dienste die hi ons dicke ghedaen hevet ende noch doen sal hem sulke gratie ghedaen hebben dat alle dat goed dat hi van ons houd te rechten leene na siere doet ane comen ende besterven sal Lisebettenf sire dochter die hi hevet bi veren Alydeng van Naeldwijch sinen wive, diet voert van ons houden sal te rechten leene.

Ende omme dat dit onse wille es, so hebben wi desen brief van gratien bezeghelt met onsen zeghele, die wasi gheghevenj Tordrecht op sinte Symons ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. B.
c
Holl. C.
d
ontbr. C.
e
Mordrecht C.
f
Lizebetten C.
g
d verbeterd uit t B; boven de y een e geschreven C.
h
aeldwijc met een n boven de regel toegevoegd B.
i
door een andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
ghegheven was i.p.v. was ghegheven C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob van Moordrecht, ridder