Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X020r_119_1 C NH_K_X023v_119_1 NH_K_X024r_119_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 20r, nr. 122 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Danel vanden Waerde.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 23v-24r, nr. 118 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

In de marge, door een andere hand, een kleine letter a.

Gezien de omringende oorkonden in het register zal deze ongedateerde notitie eind 1321-begin 1322 zijn opgetekend in het verloren primaire register A; die periode moet dan als de terminus ante quem worden beschouwd, want het lijstje kan wel eerder zijn opgesteld.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Daniel van den Waerde die helt van minen here den grave thuys in den Waerdea, hofstede ende XLV morghen lands, ende legghen bi den huze; twie b in den Waelcampc; achte ende twintich morghen in Luytghaerdend tiende; die tiende in den Waerde ende dat vierdendael van den tiende tusken de Zile ende den Vliete; derdalf viertel lands op die Doese over die Ghoudef;g in Zuytwic XIX viertel lands ende dat vrigherecht; in Leyden drie hofsteden: Dammaes Dierix van Haerlaem, Jan Philips sone, Godh Hannei hofstede; ende een podj wijns daer die grave es.

a
Wairde, ontbrekend in de tekst maar door een gelijktijdige hand in de marge geschreven C.
b
hier ontbreekt mogelijk het woord morghen BC.
c
Waelcaemp C.
d
Luytghaerde C.
e
d verbeterd uit iets anders, mogelijk uit l B;door andere hand verbeterd uit iets anders, mogelijk uit Lees C.
f
Ghoude C.
g
hier is de interpunctie van de registers gevolgd
h
Goed C.
i
Hannen C.
j
pot met erna nog twee letters (de laatste een d) geradeerd C.