Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X020v_121_1 C NH_K_X024r_121_1 NH_K_X024v_121_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 20v, nr. 124 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan die Keyser.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 24r-24v, nr. 120 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 282.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. NH 120.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghene die desen brief zullen sien jof horen lesen, ic Jan die Keyser, rentemeyster van Zeland, saluyt ende kennesse der waerheyt. Ic make kont dat omme des wille dat mi mijn lieve a ende gherechte here mijn here Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. oirlof ghaf met sinen open brief te manghelen mijn stienhuys dat icd totee Sciedamme hadde, staende tyeghens over der Lomberderf, dat men heyt Vrederix huys, dat ic van minen here den grave voernoemd plach te houden te lene, tyeghens der poirte van Sciedamme omme thuys datmen hiet Wildeberch, dat ghasthuysg van Sciedammeh plach te sine, wilc huys mijn here die grave der poirte van Sciedamme verliet hevet te vrien eyghen ende die manscap quite ghescouden, dat ic mijn huys van Wildenberch voers. mi ende mine nacomelinghe houden sullen te lene van minen here den grave ende sinen nacomelinghen, in alsulker manieren als ic Vrederix huys voers. plach van hem te houden, sonder arghenlist.

In orkonde desen brieve bezeghelt met minen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC i twie ende twintich des woensdaghes na Beloken Paeschen.

¶ Hanc litteram habet Enghelbertus receptor Noirthollandiej.

a
hier here C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
verbeterd uit hi C.
e
vóór de eerste t een geëxpungeerde s B.
f
Lōb'd' C.
g
tgastus met boven de u nog een haaltje C.
h
vóór dit woord twee of drie geradeerde letters B.
i
hier ende C.
j
Nordholl. C.
Oorkonder: Jan de Keizer, rentmeester van Zeeland
Destinataris: graaf Willem III