Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X020v_122_1 C NH_K_X024v_122_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 20v, nr. 125 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Haer Florens van Rodenburch heeft sijn lant tot Leyderdorp leggende voir eygen vercoft.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 24v, nr. 121 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 282.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden. Want wi verstaen hebben dat wi land hebben souden in Leyderdorper ambochte dat haer Florens van Rodenburch, diet van ons in liene helt, vercoft soude hebben voir eyghen, soe hebben wi bevolen Ghizebrechtd van Leydedorpe dat hijs anesprake van onsen weghen op die zevene also velee als roerd van sinen vaderf ende sinen broeder tote vier ende twintich morgheng toe, op sijns selfs coste; ende van alsoe menighe morghen lands als ons die zevene den eyghendomme of gheven, daer of zullen wi Ghizebrechteh voerseyd die helfte gheven in rechten liene van ons te houden.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in diei Haghe des donresdaghes na Beloken Paeschen int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
Ghizebrechte C.
e
v uit w door radering van de eerste haal C.
f
v uit w door radering van de eerste haal C.
g
de letters rg onleesbaar vanwege een vlek B.
h
i met donkerder inkt gecorrigeerd uit iets anders, mogelijk uit e B.
i
den C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Leiderdorp