Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X020v_123_1 C NH_K_X024v_123_1 NH_K_X025r_123_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 20v, nr. 126 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jonfrou Clemeynse Dircx wijf vander Does lijftocht.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 24v-25r, nr. 122 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat Diericd van der Doyse hevet ghemaect joncfrouwen Clementien zinen wive dat wi haer verliet hebben ende si van ons ontfanghen hevet met Diericsf hand tote hare rechter lijftochte alsulc land alse Dieric voerseyd van ons te lene houd, ende gheleghen es in den ambochte van Leyderdorpe tuyskeng den Zijl ende Hildebouts Zijl.

Endeh omme dat dit stade ende vaste blive ghehouden, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghesi des vridaghes na Belokene Paeschen int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
in dit woord meerdere correcties C.
e
Does C.
f
Dierix C.
g
s onduidelijk, maar die letter is wel geschreven B.
h
de E en het afkortingsteken onduidelijk B.
i
Haghe C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van der Does en zijn echtgenote Clementia