Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X021r_124_2 C NH_K_X025r_124_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 21r, nr. 127 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Meyster Jan etc., roerende die schole van tsGravenzande.

In de marge, door een andere hand: Scole.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 25r, nr. 123 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 282.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi mayster Janned Dieric Hertikaiense sone van Delf ghegheven hebben onse scole van onser poirte ende van onsen ambochte van sGraven zandef, die kinder te leeren ende onser lude oirbaer te doen; ende ghebiden allen onsen goeden luden van onser poirte ende van onsen ambochte voerseyd dat sieng ghoedertierliken ontfaenh, ende dat si hem ghehulpich sien daer hijs te doen hevet. Dit sal gheduren tote onsen wedersegghen toe.

Ghegheven in den Haghe des vridaghes na Belokene Paeschen int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
in nn vijf poten, waarvan de laatste geëxpungeerd C.
e
de letters ti in tweede instantie bovensgeschreven C.
f
scraven zande, met boven de c een g geschreven C.
g
si hem, het tweede woord bovengeschreven C.
h
t bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Jan Dirk Hertekijnsz. van Delft