Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X021r_125_1 C NH_K_X025r_125_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 21r, nr. 128 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnouta Voppen zone.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 25r, nr. 124 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Gezien de omringende oorkonden in het register zal deze ongedateerde notitie eind april 1322 zijn opgetekend in de verloren primaire registratie A.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item Arnoud Voppen sone hevet ontfaen van minen here den grave te leeneb achtendalf morghen lands die roeren van den hove van Theylinghec ende legghen in Bopswouded; ende twederdeele van dienf voerseyden lande dat houd Willaem Aelbrechts sone van minen here den grave te leene.

a
Airmout, met boven de laatste letter nog een op een afkortingsteken gelijkend haaltje B.
b
in rechten lene i.p.v. te leene C.
c
Theilinghe C.
d
Pobswoude C.
e
twiede del, door andere hand verbeterd tot twiederdendel, waarna hij de bovengeschreven letters den uitveegde en twiederdel bleef staan C.
f
den C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Foppenz.
Trefwoorden: