Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X021v_129_1 C NH_K_X026r_129_1 NH_K_X026v_129_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 21v, nr. 132 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 26r-26v, nr. 128 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Vgl. nr. NH 113, alsmede nrs. NH 128, 223, 311 en 312.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kont etc. dat wi alsulken coep alse Symon Dierix sone van der Burch ende Jan van der Madend coften alse van twie ende twintich morghen lands, die wi hem luden ghewaerden ende ghaven vri toet horen eyghen, legghende int ambocht van Schie, dat Clarenbouts zatene hiet ende ons ane quamen bi rechte ende bi vonnesse onser welgheborendref hiemradre van Scielandg van menigherande ongheld dat van onsen weghen daer voren uyt gheleyt was, ende dat si coften om elf pond Hollandsh, daeri ons Jan van Rosenburch die onse baeliu wasj van Delf land ende van Scieland ende Enghebrechtk onse rentemeyster l van Noirthollandm ghoede rekeninghe of ghedaen hebben; wilken coep n van dese twie ende twintich morghen lands voerscreven dese Symon ende Janne voers.o voird ghegheven hebben ende vercoft Florens Molle in allen manierenp als sijt coftenq, ende alsoe gheven wi desen Florens dit voerghenoemde land toet sinen eyghen ende ghewarent hem vri tyeghens elken manne.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voer meyen dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 128 genoemde Floris Mol.
b
heneg. BC.
c
Holl. C.
d
d verbeterd uit l BC.
e
t verbeterd uit een opgaande schacht BC.
f
welgheborende BC, ore verbeterd uit on C.
g
Schieland C.
h
Holl. BC.
i
op rasuur C.
j
die onse baliu was op rasuur C.
k
de eerste letter gecorrigeerd C.
l
hier van Nordholl., doorgestreept C.
m
Nordholl. C.
n
hier Symon ende Jann, doorgestreept C.
o
e verbeterd uit r C.
p
manierem C.
q
costen C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Mol