Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X022r_134_1 C NH_K_X027r_134_1 NH_K_X027v_134_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 22r, nrs. 137-138 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dirc van Sassenhem.

In de linkermarge bij het begin van de tekst, door andere hand: Nota. – In de rechtermarge een kruis. – De afsluitende notitie heeft in het register een eigen volgnummer gekregen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 27r-27v, nr. 133 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Dirck van Sassenem.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat voer ons quam Dieric van Sassenhemd ende droech ons op in onser hand te vrien eyghen sine woninghe met vierdalf morghen gheestlandse daer die woninghe op staetf te Sassenhemg ende dertiendalf morghen broeclands die an die zelve woninghe legghen, wilc huys met al dien lande voerscreven wi Dierich van Sassenhemi verliet hebben ende verlien van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te liene, in alsulker manieren dat an ons niet versterven en mach noch an ons comen also langhe als hi kinder hevet bi sinen wittachtighen wive, sone jof dochter; ende so wanneer dat van Dierix kindre ghebreect die hi hevet jof hebben sal, zoe salt voertghaen te rechten liene van ons te houden ende van onsen nacomelinghen.

In orkonde desen brieve etc.j Ghegheven in die Haghe des des vridaghes na meyen dach int jaer ons Heren M CCC k twie ende twintich.

 

¶ Ende hier om so hevet hem mijn here die grave gheven tzestich pond Hollandsl, die hi hem bewijst hevet an Willaem veren Barten sone, die hem betalen sal die ene helfte tote Voerscoter marct die naest comet ende die ander helfte tote Valkenburgherm market daer naest comende.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Sassenehem, de tweede e geëxpungeerd B; Sessenehen, de tweede e geëxpungeerd C.
e
ghestlands, op rasuur C.
f
gecorrigeerd C.
g
Sassenhen C.
h
de eerste letter deels verdwenen in een gaatje in het perkament B.
i
Sassenhen C.
j
bezeghelt met onsen zeghele i.p.v. etc. C.
k
hier ende C.
l
Holl. BC.
m
V gecorrigeerd uit W d.m.v. expunctie van het tweede deel ervan en het uitvegen van het eerste deel C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Sassenheim