Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X022r_135_1 NH_G_X022v_135_2 C NH_K_X027v_135_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 22r-22v, nr. 139 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Geblijf anden grave twusschen den burchgrave van Leyden ende Jans wijf van Waerde.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 27v, nr. 134 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Vgl. nrs. NH 155 en 161.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. make cont etc.d dat wi van aldene twie die was tusken onsen lieven ende ghetrouwen heren Heynric burch grave van Leyden, riddre, an die ene zide ende joncfrouwe Kerstinen sheren Willaemsf dochter van Oistgheest, ridders, zineg nichten, ende Jan van den Waerde haren man an die ander zide, zien an beyden ziden op ons bleven, van wilken twi onse zegghen wi segghen in dierh manieren als hier na ghescreven staet. In den eersten segghen wi dat haer Heynric burchgrave van Leydei voerghenoemd behouden sal al dat lien goed dat haer Willaemj van Oestgheestk, ridder, plach te houden ende te hebben in sinen lesten live; ende joncfrouwe Kerstine ende Jan uten Waerde haer man voerghenoemd sullen behouden ende hebben al dat eyghelike goed dat sheren Willaems van Oestgheestl was ende hi doe hi levede plach te houden. Voird segghen wi waer dat zake datter enich goed ware daer zi twie ofm hadden, weder datter eyghen waer jof leen, dat houden wi tonsen verclaersen, tonser waerheyd ende tonsen proevene. Voird es onse segghen van al den twi die was tuysken Janne uten Waerde voernoemd op die ene zide ende Florens van der Made op die ander zide om des voernoemde goeds willen, zegghen wise goede vrienden. Ende hier bi segghen wi tusken alle dese voerseyde partien ene alinghe soene ende segghesen goede vriende.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Sorvaes dach int jaer ons heren M CCC ende dertiene.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
ontbr. B.
e
allen C.
f
Villaems C.
g
n gecorrigeerd B.
h
d' C.
i
Leyden C.
j
Will. C.
k
Oestgheist C.
l
Oestghests C.
m
boven de regel toegevoegd C.
n
segghen se C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Hendrik burggraaf van Leiden, ridder, zijn nicht jonkvrouw Kerstine, dochter van heer Willem, en haar echtgenoot Jan uten Waarde