Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X023v_142_1 C NH_K_X030r_142_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 23v, nr. 146 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Jacob van Moerdrecht.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 30r, nr. 141 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Vgl. nrs. NH 143-145 (in het laatste een opsomming van de door heer Jacob opgedragen goederen); vgl. voorts nr. NH 116.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken kond etc. dat wi heren Jacob van Moerdrechtc, onsen trouwen ridder, oirlof ghegheven hebben dat hi vercoft d hevet in vrien eyghen Janne van Delf vijf morghen lands gheleghene int ambocht van Moerdrecht, an die zes morghen lands die hair Jacob voers. vercoftf hevet Dieric Melijs sone ende gheleghen sien int gherecht van der Goude; ende hier voren hevet g haer Jacob van Moerdrechth voers. op ghedraghen Enghebrecht onseni rentemeyster van Noirdhollandj tonser behoeft alsok goed eyghen erve alse dit voerseyd land es, dat hi van ons ontfanghen hevet in rechten leene. Ende gheloven den voerseyden Janne van Delf dit voers. land te waren alsmen een vril eyghen land sculdich es te waren, sonder arghenlist.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes voer sinte Laurens dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
Mordrecht, geschreven over een uitgeveegd woord C.
d
hier door andere hand vercoft boven de regel toegevoegd, en meteen uitgeveegd C.
e
leghende C.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
g
hier hevet herhaald B.
h
Mordrecht C.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
Nordholl. C.
k
alse C.
l
na de i een geradeerde letter C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob van Moordrecht, ridder, en Jan van Delft