Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X023v_143_1 NH_G_X024r_143_2 C NH_K_X030r_143_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 23v-24r, nr. 147 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idema Moerdrechtb.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 30r, nr. 142 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Vgl. nrs. NH 142, 144 en 145 (in het laatste een opsomming van de door heer Jacob opgedragen goederen); vgl. voorts nr. NH 116.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kond etc. dat wi oirlof ghegheven hebben heren Jacob van Moerdrechte, onsen trouwen ridder, dat hi vercoft hevet te vrien eyghen Diericf Melijs sone zes morghen lans gheleghen ane tOfhlandg int gherechte van der Goude, die hi van ons helt te rechten liene; ende hier voren hevet haer Jacob van Moerdrecht voers. op ghedraghen Enghebrecht onsen rentemeyster van Noirthollandh tonser behoef also goed eyghen erve alse dit voerseyde land es, dat hi van ons ontfanghen hevet te rechten liene. Ende gheloven den voerseyden Dieric Melijs sone dit voerseydei land te waren alsmen een vri eyghen land sculdich es tewaren, sonder arghenlist.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghej des zaterdaghes voer sinte Laurens dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 142 genoemde heer Jacob van Moordrecht B.
b
Moerdr. B.
c
Heneg. BC.
d
Holl. BC.
e
Mordrecht C.
f
de tweede i gecorrigeerd B.
g
aldus BC voor tHofland.
h
Noirtholl. B; Nordholl. C.
i
voersey de B.
j
zaghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob van Moordrecht, ridder, en Dirk Melisz.