Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X024r_144_1 C NH_K_X030r_144_1 NH_K_X030v_144_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 24r, nr. 148 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Moerdrecht.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 30r-30v, nr. 143 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Heer Jacop van Moerdrecht ridder.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Vgl. nrs. NH 142, 143 en 145 (in het laatste een opsomming van de door heer Jacob opgedragen goederen); vgl. voorts nr. NH 116.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken kond etc. dat wi onsen trouwen ridder heren Jacob van Moerdrechtc orlof ghegheven hebben dat hi vercoft hevet te vrien eyghen Alewaerde zeven morghen lands in Inkelede int ambocht van Moerdrechtd, die hi van ons helt te rechten leene; ende hier voren hevet haer Jacob van Moerdrechte voers. op ghedraghen Enghebrecht onsen rentemeyster van Noirdhollandf tonser behoef also goed eyghen erve alse dit voerseyde land es, dat hi van ons ontfanghen hevet te rechten liene. Ende gheloven den voers. Alewaerde dit voerseyde land te waren alsmen een vri eyghen land sculdich es te waren, sonder arghenlist.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes voer sinte Laurens dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. B; van Holland ontbr. C.
c
Mordrech C.
d
Mordrecht C.
e
Mordrecht C.
f
Noirdholl. B; Nordholl..
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob van Moordrecht, ridder, en Alewaard