Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X024r_145_1 C NH_K_X030v_145_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 24r, nr. 149 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Moirdrechta.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 30v, nr. 144 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Idem.b

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Deze notitie hoort bij de in het register voorafgaande nrs. NH 142-144, oorkonden d.d. 1322 augustus 7 met beleningen door de graaf van de onder dit nr. 145 opgesomde goederen die heer Jacob aan hem had opgedragen ter compensatie van door hem verkocht leengoed. Die opdrachten zullen (kort) vóór de beleningen hebben plaatsgevonden. Het is onzeker of deze opdrachten ooit zijn vastgelegd in de vorm van een oorkonde.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dits land dat haer Jacob van Mordrecht op ghedraghen hevet minen here den grave ende weder te rechten liene ontfanghen. In den eersten een viertelc in Abben camp op den westerend eg, op streckende van den dike an die landsceydinghe; item een viertel alre naist daer an westwaerd, op streckende van den dike an die selve landsceydinghe.

a
Moirdr., de letters oi onduidelijk B.
b
nl. het in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 144 genoemde Moordrecht C.
c
vietel B; viertel met bovengeschreven r C.
d
west'en BC.