Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X024r_147_1 NH_G_X024v_147_2 C NH_K_X031r_147_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 24r-24v, nr. 151 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnt Ludolfs zone vanden Papenwege.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 31r, nr. 146 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Aernoud Ludolfs z. vanden Papen weghe.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Een nadere omschrijving van het door Arnoud Ludofsz. opgedragen land staat in de volgende notitie nr. NH 148.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond c dat wi Arnoude Ludolfs sone van den Papeweghe orlof ghegheven hebben dat hi vercoft hevet in vrien eyghen joncfrouwen Machteldend, Hughen Nannene soens suster, drie morghen lands legghende int ambocht van Voerscoten binnen desen marken: haren Willaems van der Made an die oestzide, joncfrouwen Machtelden voers. an die westzide, haren Kerstans van Raporst ant noirdende ende ant zuydende loept langhes ene wateringhe, wilc land voerscreven Arnoud voernoemd van ons helt te rechten liene; ende dit voerscrevene land gheloven wi haer te waren een vri eyghenf erve. Ende hier bi hevet ons Arnoud voernoemd op ghedraghen int ambocht van Noirdich also goet vri eygheng erve alst land voers.h es, wilc land hi van ons ontfanghen hevet in rechten liene van ons te houden.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Laurens avond int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
hier ontbreekt wel allen luden of etc. BC.
d
c bovengeschreven C.
e
N gecorrigeerd uit M door radering van het eerste been C.
f
vrieyghen BC, met een verticaal streepje tussen i en e B; idem een duidelijke streep C.
g
vrieyghen met een verticale streep tussen i en e B.
h
voerscreven C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Ludolfsz. van den Papeweg en jonkvrouw Machteld, zuster van Hugo Nannenz.