Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X024v_148_1 C NH_K_X031r_148_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 24v, nr. 152 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 31r, nr. 147 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Idem.b

Deze ongedateerde notitie is een aanvulling op het in het register voorafgaande nr. NH 147, en refereert ook daaraan; de rechtshandeling zal derhalve ongeveer gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Gezien de in onderstaande tekst gegeven informatie is het waarschijnlijk dat die teruggaat op een afzonderlijke optekening, reden om deze hier onder een eigen nummer uit te geven. Het is overigens de vraag of die optekening de vorm had van een oorkonde.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

¶ Voer dese lande voerseyd hevet Arnoud voernoemd minen here den grave weder ghegheven ende ontfanghen anderhalf morghen lands int ambocht van Noirtich, ende die beleghen hevet an die oistzide Dieric uten Hoflande, an die zuytzide Dammaesc van der Scote met sire woninghe, an die noirtzide ene wateringhe hiet die Scie, ende an die westzide die zelve wateringhe.

a
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 147 genoemde Arnoud Ludolfsz. van den Papeweg B.
b
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 147 genoemde Arnoud Ludolfsz. van den Papeweg B.
c
s onduidelijk vanwege een correctie B.
Oorkonder: Arnoud Ludolfsz. van den Papeweg
Destinataris: graaf Willem III