Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X024v_149_1 C NH_K_X031v_149_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 24v, nr. 153 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Steven uyten Hove.

In de marge, door andere hand: Nota.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 31v, nr. 147[bis] (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Deze tekst is in het register zonder nummer gebleven.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

Het is onzeker wat met de term 'leg' wordt bedoeld; het zal een of andere bron van inkomsten zijn. Het MNW oppert, op basis van een andere attestatie en een latere landbouwkundige term, dat 'leg' het schoofrecht zou kunnen zijn, d.w.z. het recht op een zeker deel van de oogst. Meer aannemelijk lijkt de betekenis vogelarij; in de moderne valkerij is leg of legge nog steeds een term voor vangplaats van (roof)vogels (vriendelijke mededeling van R.A. van der Spiegel).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond c dat wi hebben ghegheven Steffaen uten Hove dend lech an dien Ries te Wassenaer tusken den Scildam ende Wassenare zeewaerde wech, te legghen ende te verwaren met sinen kinderen jof met wien dat hier in set, die ons haer Kerstans van Raporst onse ridder hevet ghegheven toet sinen live, ende na seren Kerstans doet te comen an denf ghenen die sijn rechte lien nemen; ende hier binnen soe verbiede wi dat niement en legghe an dit ries voerseyd then sie bi Steffensg wille.

Ende omme dat wi willen dat dit stade ende vaste blive, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Pieters daghe inghaende oist int jaer ons Heren M CCC twie end twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
hier ontbreekt wel allen luden of etc. BC.
d
Hoveden, de laatste drie letters doorgestreept en den door andere hand bovengeschreven C.
e
de laatste e bovengeschreven B.
f
dien B.
g
Steffaens B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Steven uten Hove